část obce Myšenec

Identifikace

ICZUJ: 549771
KODCOB: 100781
ID31: 10281
ID32: 10281
GPS: JTSK (Y, X): 771226, 1136103
S-42 (Y, X): 3442505.326, 5454901.629
UTM (Y, X): 442405.1682, 5452580.1930
Šířka/Délka: 49° 13' 23.8692258600", 14° 12' 32.4772332900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MYŠENEC v r. 1869-1930 obec v okr. Písek, v r. 1950 obec v okr. Vodňany, v r. 1961-1984 obec v okr. Písek, od 1.1.1985 část obce Protivín v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Myšenec

Nadřazená místa

obec Protivín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1850), 5721, matrika narozených
Matrika (1812-1853), 5722, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1831-1848), 5723, matrika narozených
Matrika (1848-1873), 5724, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1860), 5725, matrika oddaných
Matrika (1831-1881), 5726, matrika oddaných
Matrika (1882-1927), 5727, matrika oddaných
Matrika (1896-1924), 9009, matrika oddaných
Matrika (1784-1860), 5728, matrika zemřelých
Matrika (1831-1871), 5729, matrika zemřelých
Matrika (1871-1882), 5730, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), 5731, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1881), 5732, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!