část obce Něnichov

Identifikace

ICZUJ: 535214
KODCOB: 058301
ID31: 7994
ID32: 102782
GPS: JTSK (Y, X): 726619, 1012942
S-42 (Y, X): 3470900.804, 5582791.230
UTM (Y, X): 470789.0774, 5580417.7170
Šířka/Délka: 50° 22' 30.3492739100", 14° 35' 21.1286179800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jenichov
část obce Něnichov
část obce Nyněchov

Nadřazená místa

obec Střemy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1633-1644), Pšovka 2, matrika narozených
Matrika (1644-1654), Pšovka 3, matrika narozených
Matrika (1654-1705), Pšovka 4, matrika narozených
Matrika (1632-1644), Pšovka 2, matrika oddaných
Matrika (1644-1654), Pšovka 3, matrika oddaných
Matrika (1654-1705), Pšovka 4, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!