část obce Malá Zamacha

Identifikace

ID31: 202077
ID32: 102754
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Klein Zamach
část obce Malá Zamacha
část obce Malé Zamachy
část obce Malý Zamacha
část obce Zamašky (Zamachy)

Nadřazená místa

část obce Kamacha
část obce Velké Zamachy
část obce Velké Zamachy / Velké Zámachy
část obce Zamacha
část obce Zamachy
část obce Zámachy
část obce Záměchy
část obce Zeměchy

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1866-1908), Kadlín 9, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!