část obce Pšovka - dvůr

Identifikace

ID31: 200408
ID32: 102740
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Pšovka
část obce Pšovka - dvůr
část obce Šopka
část obce Šopka

Nadřazená místa

obec Mělník

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1854-1889), Mělník 33, matrika narozených
Matrika (1874-1889), Mělník 33, matrika narozených
Matrika (1878-1908), Pšovka 25, matrika narozených
Matrika (1834-1938), Mělník 42, matrika oddaných
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1875-1914), Pšovka 26, matrika oddaných
Matrika (1880-1907), Obříství 22, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1614-1949), Pšovka 29, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1793-1940), Pšovka 27, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1794-1949), Pšovka 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1820-1949), Pšovka 28, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1820-1949), Pšovka 28, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!