část obce Vrutice

Identifikace

ICZUJ: 535265
KODCOB: 179540
ID31: 8006
ID32: 102670
GPS: JTSK (Y, X): 729618, 1015736
S-42 (Y, X): 3468285.739, 5579634.556
UTM (Y, X): 468175.0765, 5577262.3280
Šířka/Délka: 50° 20' 47.7034296600", 14° 33' 9.7531690360"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mělnická Vrutice
část obce Vrutice
část obce Vrutice

Nadřazená místa

obec Velký Borek

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1753-1770), Mělník 6, matrika narozených
Matrika (1771-1785), Mělník 7, matrika narozených
Matrika (1753-1770), Mělník 6, matrika oddaných
Matrika (1771-1785), Mělník 7, matrika oddaných
Matrika (1834-1920), Mělník 41, matrika oddaných
Matrika (1753-1770), Mělník 6, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), Mělník 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!