část obce Nebužel

Identifikace

ICZUJ: 535061
KODCOB: 101869
ID31: 7962
ID32: 102637
GPS: JTSK (Y, X): 726273, 1011274
S-42 (Y, X): 3471029.474, 5584490.003
UTM (Y, X): 470917.6944, 5582115.7980
Šířka/Délka: 50° 23' 25.3486459700", 14° 35' 27.1671111100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce
část obce Nebužel
část obce Nebužel
část obce Nebužely

Nadřazená místa

obec Nebužely

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1878-1922), Nebužely 13, matrika narozených
Matrika (1862-1925), Nebužely 14, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!