část obce Olešno

Identifikace

ICZUJ: 535052
KODCOB: 100285
ID31: 7956
ID32: 102633
GPS: JTSK (Y, X): 723946, 1002884
S-42 (Y, X): 3472258.526, 5593110.152
UTM (Y, X): 472146.2460, 5590732.4380
Šířka/Délka: 50° 28' 4.5302300310", 14° 36' 27.0796460700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Olešná
část obce Olešnice
část obce Olešno
část obce Olešno
část obce pod Volešnou
část obce Podvolešná
část obce Wolešno

Nadřazená místa

obec Mšeno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1732-1777), Mšeno 11, matrika oddaných
Matrika (1732-1777), Mšeno 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!