část obce Hrazko

Identifikace

ICZUJ: 535052
KODCOB: 146641
ID31: 7954
ID32: 102629
GPS: JTSK (Y, X): 725987, 1006861
S-42 (Y, X): 3470745.682, 5588903.469
UTM (Y, X): 470634.0183, 5586527.4680
Šířka/Délka: 50° 25' 48.1276548000", 14° 35' 11.5586899200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hradsko
část obce Hrazko
část obce Hrazko
část obce Hrazko
část obce Hrazsko

Nadřazená místa

obec Mšeno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1714), Řepín 2, matrika narozených
Matrika (1670-1734), Řepín 1, matrika narozených
Matrika (1715-1729), Řepín 3, matrika narozených
Matrika (1873-1904), ev. Nebužely 8, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!