část obce Kokořský Důl

Identifikace

ICZUJ: 534901
KODCOB: 068004
ID31: 7918
ID32: 102611
GPS: JTSK (Y, X): 726230, 1005706
S-42 (Y, X): 3470356.174, 5590017.718
UTM (Y, X): 470244.6683, 5587641.2640
Šířka/Délka: 50° 26' 24.1165374400", 14° 34' 51.5064100400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Důl
část obce Důl
část obce Důl Kokořín
část obce Kokořín - na dole
část obce Kokořínský Důl
část obce Kokořský Důl

Nadřazená místa

obec Kokořín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1858-1873), ev. Nebužely 5, matrika narozených
Matrika (1849-1886), ev. Nebužely 6, matrika oddaných
Matrika (1850-1885), ev. Nebužely 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!