část obce Ledeč

Identifikace

ICZUJ: 531774
KODCOB: 156159
ID31: 7906
ID32: 102602
GPS: JTSK (Y, X): 719024, 1009831
S-42 (Y, X): 3478033.247, 5586853.264
UTM (Y, X): 477918.6164, 5584478.0970
Šířka/Délka: 50° 24' 42.9269408100", 14° 41' 21.2126408100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ledce
část obce Ledec
část obce Ledec
část obce Ledec
část obce Ledecs
část obce Ledeč
část obce Ledetz
část obce Letze

Nadřazená místa

obec Kadlín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1683-1730), Chorušice 3, matrika narozených
Matrika (1683-1730), Chorušice 3, matrika oddaných
Matrika (1683-1730), Chorušice 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!