část obce Zaháje

Identifikace

ICZUJ: 534838
KODCOB: 052761
ID31: 7902
ID32: 102598
GPS: JTSK (Y, X): 721158, 1013738
S-42 (Y, X): 3476419.232, 5582704.020
UTM (Y, X): 476305.2587, 5580330.5430
Šířka/Délka: 50° 22' 28.4200683300", 14° 40' 0.4123812850"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Zaháj
část obce Zaháj
část obce Zaháje
část obce Zahájí

Nadřazená místa

obec Chorušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika narozených
Matrika (1734-1767), Řepín 4, matrika narozených
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika oddaných
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!