část obce Chorouška

Identifikace

ICZUJ: 534838
KODCOB: 052736
ID31: 7899
ID32: 102593
GPS: JTSK (Y, X): 720924, 1011028
S-42 (Y, X): 3476302.819, 5585421.800
UTM (Y, X): 476188.8928, 5583047.2160
Šířka/Délka: 50° 23' 56.3578111400", 14° 39' 53.9017251100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chorouška
část obce Choroušky
část obce Chorušky
část obce Zátvory
část obce Zátvoř

Nadřazená místa

obec Chorušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!