část obce Chrášťany

Identifikace

ICZUJ: 566306
KODCOB: 073857
ID31: 13977
ID32: 102546
GPS: JTSK (Y, X): 815339, 1013329
S-42 (Y, X): 3382952.415, 5570999.857
UTM (Y, X): 382876.4955, 5568631.1390
Šířka/Délka: 50° 15' 29.5329954200", 13° 21' 24.7328432400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Chrášťany
část obce Chrášťany
část obce Chrašťany

Nadřazená místa

obec Krásný Dvůr

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!