část obce Oudolnice

Identifikace

ICZUJ: 530921
KODCOB: 401722
ID31: 7041
ID32: 102542
GPS: JTSK (Y, X): 720000, 1072000
S-42 (Y, X): 3485061.858, 5525069.619
UTM (Y, X): 484944.3668, 5522719.6100
Šířka/Délka: 49° 51' 24.1336413900", 14° 47' 25.9599043100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Audolnnice
část obce Oudolnice
část obce Oudolnice
část obce Údolnice

Nadřazená místa

obec Vranov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika a index (1860-1881), Vranov 7, matrika narozených
Matrika a index (1882-1920), Vranov 9, matrika narozených
Matrika a index (1844-1883), Vranov 8, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!