část obce Kochanov

Identifikace

ICZUJ: 530760
KODCOB: 019542
ID31: 6964
ID32: 102537
GPS: JTSK (Y, X): 721729, 1078821
S-42 (Y, X): 3484224.591, 5518082.156
UTM (Y, X): 484107.4405, 5515734.9920
Šířka/Délka: 49° 47' 37.8985441900", 14° 46' 45.0740486200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kochanov
část obce Kochánov

Nadřazená místa

obec Teplýšovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1740-1802), Okrouhlice 1, matrika narozených
Matrika nekatolíci (1782-1784), Okrouhlice 1, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1803-1850), Okrouhlice 2, matrika narozených
Matrika (1851-1875), Okrouhlice 3, matrika narozených
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1740-1805), Okrouhlice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1806-1843), Okrouhlice 5, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1740-1805), Okrouhlice 6, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1806-1845), Okrouhlice 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!