část obce Líšenské Podhájí

= 01.01.2002 () -

Identifikace

ICZUJ: 530689
KODCOB: 157040
ID31: 6941
ID32: 102536
GPS: JTSK (Y, X): 726527, 1083321
S-42 (Y, X): 3480044.914, 5513001.793
UTM (Y, X): 479929.4658, 5510656.6970
Šířka/Délka: 49° 44' 53.0154079000", 14° 43' 17.0422856800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Horní Podháj
část obce Horní Podhájí
část obce Líšenské Podhájí

Nadřazená místa

obec Struhařov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002
Matrika (1859-1873), Benešov 45, matrika narozených
Matrika (1874-1888), Benešov 46, matrika narozených
Matrika (1889-1902), Benešov 51, matrika narozených
Matrika (1853-1875), Benešov 47, matrika oddaných
Matrika (1853-1873), Benešov 48, matrika zemřelých
Matrika Index narozených N 1858-1877 město a obec (1858-1877), Benešov 49, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!