část obce Žiňanky

Identifikace

ICZUJ: 530638
KODCOB: 151548
ID31: 6927
ID32: 102531
GPS: JTSK (Y, X): 726215, 1074645
S-42 (Y, X): 3479238.141, 5521646.749
UTM (Y, X): 479123.0212, 5519298.1330
Šířka/Délka: 49° 49' 32.7208304600", 14° 42' 35.0728941700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Malé Žiňanky
část obce Malé Žiňany / Malé Žíňany
část obce Žíňánky
část obce Žiňánky
část obce Žiňanky

Nadřazená místa

obec Soběhrdy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1784-1800), Soběhrdy 4, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1871-1883), Poříčí nad Sázavou 20, matrika narozených
Matrika (1884-1900), Poříčí nad Sázavou 21, matrika narozených
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1880-1919), Poříčí nad Sázavou 23, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1859-1884), Poříčí nad Sázavou 22, matrika zemřelých
Matrika (1885-1914), Poříčí nad Sázavou 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!