část obce Soběhrady

Identifikace

ICZUJ: 530638
KODCOB: 151530
ID31: 6926
ID32: 102530
GPS: JTSK (Y, X): 724535, 1075393
S-42 (Y, X): 3481000.590, 5521121.023
UTM (Y, X): 480884.7526, 5518772.6220
Šířka/Délka: 49° 49' 15.9166678000", 14° 44' 3.3426077240"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Soběhrady
část obce Soběhrady
část obce Soběhrdy

Nadřazená místa

obec Soběhrdy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1885-1914), Poříčí nad Sázavou 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!