část obce Podhoří

Identifikace

ICZUJ: 530450
KODCOB: 105384
ID31: 6841
ID32: 102528
GPS: JTSK (Y, X): 725330, 1085583
S-42 (Y, X): 3481523.114, 5510912.358
UTM (Y, X): 481407.0643, 5508568.1130
Šířka/Délka: 49° 43' 45.5586330600", 14° 44' 31.2381222800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Podhoří
část obce Pozov

Nadřazená místa

obec Postupice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1873), Benešov 45, matrika narozených
Matrika (1874-1888), Benešov 46, matrika narozených
Matrika (1853-1875), Benešov 47, matrika oddaných
Matrika (1853-1873), Benešov 48, matrika zemřelých
Matrika Index narozených N 1858-1877 město a obec (1858-1877), Benešov 49, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!