část obce Holšovice

Identifikace

ICZUJ: 530450
KODCOB: 126225
ID31: 6832
ID32: 102527
GPS: JTSK (Y, X): 722579, 1089156
S-42 (Y, X): 3484711.230, 5507722.620
UTM (Y, X): 484593.8819, 5505379.6750
Šířka/Délka: 49° 42' 2.6412316440", 14° 47' 10.8790803200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Holčovice
část obce Holšovice

Nadřazená místa

obec Postupice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1870-1886), Postupice 39, matrika narozených
Matrika Matrika (1886-1907), Postupice 41, matrika narozených
Matrika (1855-1899), Postupice 40, matrika oddaných
Matrika (1879-1920), Postupice 42, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!