část obce Dalečice

Identifikace

ICZUJ: 530310
KODCOB: 024511
ID31: 6777
ID32: 102520
GPS: JTSK (Y, X): 743116, 1076570
S-42 (Y, X): 3462723.381, 5517563.125
UTM (Y, X): 462614.9857, 5515216.1710
Šířka/Délka: 49° 47' 17.6666557800", 14° 28' 50.2612288400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dalečice
část obce Dalečice
část obce Dalešice

Nadřazená místa

obec Neveklov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1881-1895), Netvořice 19, matrika narozených
Matrika (1882-1898), Netvořice 20, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!