část obce Mázovice ?

Identifikace

ICZUJ: 530298
KODCOB: 104116
ID31: 6752
ID32: 102519
GPS: JTSK (Y, X): 741128, 1072781
S-42 (Y, X): 3464207.609, 5521576.847
UTM (Y, X): 464098.6093, 5519228.2590
Šířka/Délka: 49° 49' 27.8977954500", 14° 30' 3.1235070130"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Maskovice
část obce Mázovice ?

Nadřazená místa

obec Netvořice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1835-1879), Netvořice 16, matrika narozených
Matrika (1835-1896), Netvořice 16, matrika oddaných
Matrika (1835-1882), Netvořice 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!