část obce Živohoušť

Identifikace

ICZUJ: 529991
KODCOB: 101150
ID31: 6678
ID32: 102515
GPS: JTSK (Y, X): 748756, 1079993
S-42 (Y, X): 3457569.997, 5513442.519
UTM (Y, X): 457463.7006, 5511097.2430
Šířka/Délka: 49° 45' 3.0691549160", 14° 24' 34.2640889400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Živohošť
část obce Živohoušť
část obce Živohoušť

Nadřazená místa

obec Křečovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1771-1911), Živohošť 4, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!