část obce Mlejny

Identifikace

ICZUJ: 529451
KODCOB: 016845
ID31: 6533
ID32: 102510
GPS: JTSK (Y, X): 734377, 1082755
S-42 (Y, X): 3472186.493, 5512553.183
UTM (Y, X): 472074.2449, 5510208.2710
Šířka/Délka: 49° 44' 37.3670382800", 14° 36' 44.6277817300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mlejny
část obce Mlýny

Nadřazená místa

obec Bystřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1862-1880), Bystřice 26, matrika narozených
Matrika (1866-1892), Bystřice 27, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!