část obce Dlouhé Pole -dvůr

Identifikace

ICZUJ: 529303
KODCOB: 002330
ID31: 6502
ID32: 102506
GPS: JTSK (Y, X): 724923, 1079718
S-42 (Y, X): 3481172.204, 5516781.593
UTM (Y, X): 481056.2967, 5514434.9590
Šířka/Délka: 49° 46' 55.4854828100", 14° 44' 12.6892793800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dlouhé Pole
část obce Dlouhé Pole - ves
část obce Dlouhé Pole -dvůr

Nadřazená místa

obec Benešov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1876-1914), Benešov 53, matrika oddaných
Matrika (1874-1927), Benešov 55, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!