část obce Královské Vinohrady

Identifikace

ICZUJ: 500119
KODCOB: 400131
ID31: 6372
ID32: 102503
GPS: JTSK (Y, X): 742000, 1045400
S-42 (Y, X): 3459820.378, 5548621.391
UTM (Y, X): 459713.1636, 5546261.7910
Šířka/Délka: 50° 4' 2.1687786680", 14° 26' 13.4659356700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Král.Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Královské Vinohrady
část obce Praha-Vinohrady
část obce Vinohrady (část)

Nadřazená místa

obec Královské Vinohrady
obec Praga
obec Praha
obec Praha
městský obvod/část Praha 4
obec Praha město s vlastním obecním řádem;
obec Týnka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1880-1919), Poříčí nad Sázavou 23, matrika oddaných
Matrika (1885-1914), Poříčí nad Sázavou 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!