část obce Dolínky

Identifikace

ICZUJ: 538574
KODCOB: 108987
ID31: 8548
ID32: 102488
GPS: JTSK (Y, X): 740771, 1027801
S-42 (Y, X): 3458775.782, 5566234.301
UTM (Y, X): 458668.9925, 5563867.5300
Šířka/Délka: 50° 13' 31.9162883500", 14° 25' 14.0688499300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dolínek
část obce Dolínky
část obce Dolinky

Nadřazená místa

obec Odolena Voda

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1668-1719), Hostín 1, matrika narozených
Matrika (1668-1718), Hostín 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1719), Hostín 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!