část obce Jareš

Identifikace

ID31: 201580
ID32: 102427
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jareš
část obce Jareš
část obce Jareš
část obce Mlýn Hrubantův (Karasova Lhota)
část obce Pod Čisťovicí
část obce Pod Čisťovicí
část obce Pod Čísťovicí)

Nadřazená místa

část obce Karasova Lhota

Podřazená místa

Prameny

Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - N (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika narozených
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - O (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1772-1784), Arnoštovice 10, matrika oddaných
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - Z (1696-1718), Arnoštovice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1719-1746), Arnoštovice 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!