část obce Zástavec

Identifikace

ID31: 201576
ID32: 102425
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Velký Zástavec
část obce Zástavec

Nadřazená místa

obec Smilkov

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených , oddaných a zemřelých - N (1651-1691), Arnoštovice 1, matrika narozených
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1654-1690), Arnoštovice 1, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1655-1710), Arnoštovice 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!