část obce Stráž

Identifikace

ICZUJ: 549584
KODCOB: 156841
ID31: 10240
ID32: 10240
GPS: JTSK (Y, X): 783367, 1111764
S-42 (Y, X): 3427331.222, 5477477.692
UTM (Y, X): 427237.2422, 5475147.0610
Šířka/Délka: 49° 25' 28.7161536600", 13° 59' 47.8564195700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRÁŽ v r. 1869-1890 osada obce Cerhonice v okr. Písek, v r. 1900-1980 osada obce Strážovice v okr. Písek, od 1.1.1981 část obce Mirotice v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Stráž

Nadřazená místa

obec Mirotice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1638-1659), 5581, matrika narozených
Matrika (1663-1692), 5582, matrika narozených
Matrika (1693-1710), 5583, matrika narozených
Matrika (1711-1727), 5584, matrika narozených
Matrika (1727-1769), 5585, matrika narozených
Matrika (1765-1809), 5586, matrika narozených
Matrika (1798-1816), 5587, matrika narozených
Matrika (1817-1832), 5588, matrika narozených
Matrika (1833-1844), 5589, matrika narozených
Matrika (1845-1870), 5590, matrika narozených
Matrika (1871-1893), 5591, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1639-1640), 5581, matrika oddaných
Matrika (1662-1692), 5582, matrika oddaných
Matrika (1693-1710), 5583, matrika oddaných
Matrika (1711-1726), 5584, matrika oddaných
Matrika (1727-1769), 5585, matrika oddaných
Matrika (1771-1835), 5593, matrika oddaných
Matrika (1833-1856), 5594, matrika oddaných
Matrika (1857-1886), 5595, matrika oddaných
Matrika (1887-1919), 5596, matrika oddaných
Matrika (1662-1692), 5582, matrika zemřelých
Matrika (1693-1710), 5583, matrika zemřelých
Matrika (1711-1725), 5584, matrika zemřelých
Matrika (1727-1769), 5585, matrika zemřelých
Matrika (1769-1832), 5597, matrika zemřelých
Matrika (1833-1871), 5598, matrika zemřelých
Matrika (1872-1900), 5599, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1727-1769), 5600, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1832), 5601, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1833-1876), 5602, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!