část obce Malá Lhotka

Identifikace

ICZUJ: 530891
KODCOB: 401641
ID31: 7006
ID32: 102394
GPS: JTSK (Y, X): 739300, 1092600
S-42 (Y, X): 3468570.559, 5502155.536
UTM (Y, X): 468459.7840, 5499814.8570
Šířka/Délka: 49° 39' 0.1917277020", 14° 33' 47.0487275700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lhotka
část obce Malá Lhota
část obce Malá Lhotka

Nadřazená místa

obec Vojkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - N (1711-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - nemanželské (1721-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozených - N (1749-1770), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - O (1711-1748), Votice 2, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!