část obce Velký Semtín

Identifikace

ICZUJ: 530344
KODCOB: 109894
ID31: 6805
ID32: 102388
GPS: JTSK (Y, X): 732237, 1091473
S-42 (Y, X): 3475430.600, 5504182.041
UTM (Y, X): 475317.0316, 5501840.5370
Šířka/Délka: 49° 40' 6.9332710740", 14° 39' 28.5614889100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ SEMTÍN viz Semtín (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Semtín
část obce Velký Semtín

Nadřazená místa

obec Olbramovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - N (1711-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - nemanželské (1721-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozených - N (1749-1770), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1771-1788), Votice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1789-1812), Votice 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - O (1711-1748), Votice 2, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!