část obce Banovec

Identifikace

ICZUJ: 532134
KODCOB: 401790
ID31: 6642
ID32: 102385
GPS: JTSK (Y, X): 735300, 1099400
S-42 (Y, X): 3473412.660, 5495926.008
UTM (Y, X): 473299.9129, 5493587.8670
Šířka/Délka: 49° 35' 39.4024889400", 14° 37' 49.9518909800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Banov
část obce Báňov
část obce Banovec

Nadřazená místa

obec Ješetice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - N (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika narozených
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - O (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika oddaných
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - Z (1696-1718), Arnoštovice 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!