část obce Jiříkovice

Identifikace

ICZUJ: 529702
KODCOB: 401048
ID31: 6599
ID32: 102384
GPS: JTSK (Y, X): 738700, 1099000
S-42 (Y, X): 3469989.104, 5495885.257
UTM (Y, X): 469877.7516, 5493547.1320
Šířka/Délka: 49° 35' 37.5045373400", 14° 34' 59.4947896500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jiříkovec
část obce Jiříkovice

Nadřazená místa

obec Heřmaničky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - N (1651-1691), Arnoštovice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1654-1690), Arnoštovice 1, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1655-1710), Arnoštovice 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!