část obce Nový Dvůr

Identifikace

ICZUJ: 529532
KODCOB: 021172
ID31: 6570
ID32: 102381
GPS: JTSK (Y, X): 737483, 1102385
S-42 (Y, X): 3471631.654, 5492684.637
UTM (Y, X): 471519.6322, 5490347.8150
Šířka/Délka: 49° 33' 54.1965262300", 14° 36' 22.1151170300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÝ DVŮR viz Nové Dvory (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Neuhof
část obce Nové Dvory
část obce Nový Dvůr

Nadřazená místa

obec Červený Újezd

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1718-1772), Arnoštovice 9, matrika oddaných
Matrika zemřelých - Z (1747-1752), Arnoštovice 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!