část obce Michovice

Identifikace

ICZUJ: 530191
KODCOB: 097527
ID31: 6733
ID32: 102369
GPS: JTSK (Y, X): 704921, 1095064
S-42 (Y, X): 3502984.367, 5504134.937
UTM (Y, X): 502859.5779, 5501793.4530
Šířka/Délka: 49° 40' 7.2030030940", 15° 2' 22.6650291400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MICHOVICE viz Mnichovice (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Michovice
část obce Michovice
část obce Michovice
část obce Mnichovice

Nadřazená místa

obec Mnichovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1736-1783), Čechtice 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!