část obce Metlá

Identifikace

ICZUJ: 551627
KODCOB: 093530
ID31: 10794
ID32: 102361
GPS: JTSK (Y, X): 798852, 1100900
S-42 (Y, X): 3410574.424, 5486259.360
UTM (Y, X): 410487.2671, 5483925.1520
Šířka/Délka: 49° 30' 4.8545900960", 13° 45' 49.3807004400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Metlá
část obce Metla
část obce Metla / Metlá
část obce Metlí
část obce Metlo
část obce Metly

Nadřazená místa

obec Předmíř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1870-1880), Hvožďany 11, matrika narozených
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1881-1889), Hvožďany 12, matrika narozených
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1862-1894), Hvožďany 13, matrika oddaných
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1862-1891), Hvožďany 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!