část obce Hošovice

Identifikace

ICZUJ: 550817
KODCOB: 045799
ID31: 10639
ID32: 102301
GPS: JTSK (Y, X): 787126, 1103855
S-42 (Y, X): 3422584.941, 5484838.024
UTM (Y, X): 422492.8931, 5482504.3950
Šířka/Délka: 49° 29' 24.8071809200", 13° 55' 47.1916912800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŠOVICE viz Hostišovice (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Hoschowitz
část obce Hostišovice
část obce Hošovice

Nadřazená místa

obec Bělčice

Podřazená místa

část obce Hůrka (Hostišovice)
část obce Monticulum
část obce Na Hůrce
část obce Vršek

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1983) (1839-1915), Drahenice 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!