část obce Habří

Identifikace

ICZUJ: 541591
KODCOB: 046566
ID31: 9117
ID32: 102290
GPS: JTSK (Y, X): 755557, 1092419
S-42 (Y, X): 3452423.583, 5500243.240
UTM (Y, X): 452319.3832, 5497903.3400
Šířka/Délka: 49° 37' 54.4852793400", 14° 20' 22.9900546100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Habří
část obce Hrabří

Nadřazená místa

obec Vysoký Chlumec

Podřazená místa

část obce Mlýn Šmaták (Hrabří)
část obce Šmatákův mlýn

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika přírůstek z r. 1982 (1868-1903), Svatý Jan 9, matrika narozených
Matrika (1844-1880), Svatý Jan 10, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!