část obce Tisovice - dvůr

Identifikace

ICZUJ: 540552
KODCOB: 073555
ID31: 8915
ID32: 102242
GPS: JTSK (Y, X): 758184, 1093927
S-42 (Y, X): 3450012.161, 5498409.559
UTM (Y, X): 449908.9432, 5496070.4050
Šířka/Délka: 49° 36' 54.4353047500", 14° 18' 23.6744892800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dvůr Tisovničky
část obce Tisovice - dvůr
část obce Tisovnice
část obce Tisovnický dvůr

Nadřazená místa

obec Krásná Hora nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika přírůstek z r. 1982 (1889-1893), Počepice 30, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!