část obce Krásná Hora

Identifikace

ICZUJ: 540552
KODCOB: 073521
ID31: 8909
ID32: 102240
GPS: JTSK (Y, X): 760428, 1094786
S-42 (Y, X): 3447897.089, 5497268.836
UTM (Y, X): 447794.7321, 5494930.1470
Šířka/Délka: 49° 36' 16.8713711200", 14° 16' 38.8656321200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRÁSNÁ HORA viz Krásná Hora nad Vltavou (Příbram)

Alternativní názvy

část obce Krásná Hora
část obce Krásná Hora nad Vltavou
část obce mlýn pod Krásnou Horou

Nadřazená místa

obec Krásná Hora nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (přírůstek z r. 1983) (1854-1914), Rybníky - f.ev. 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!