část obce Lundákův mlýn

Identifikace

ID31: 201355
ID32: 102185
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lundák (Líchovy)
část obce Lundákův mlýn

Nadřazená místa

část obce Líchov
část obce Lichov
část obce Lichov
část obce Líchovy
část obce Lychov
část obce Zlíchov
část obce Zlíchov)

Podřazená místa

Prameny

matrika (1857-1896), Dublovice 16, matrika narozených
matrika (1867-1927), Dublovice 17, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!