část obce Sukdol

Identifikace

ICZUJ: 541133
KODCOB: 133353
ID31: 9035
ID32: 102173
GPS: JTSK (Y, X): 743372, 1086426
S-42 (Y, X): 3463737.574, 5507754.971
UTM (Y, X): 463628.7665, 5505412.0120
Šířka/Délka: 49° 42' 0.4441879240", 14° 29' 44.2554953300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SUKDOL viz Suchdol (Příbram)

Alternativní názvy

část obce Suchdol
část obce Sukdol
část obce Sukdol
část obce Sukdol

Nadřazená místa

obec Prosenická Lhota

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1865-1933), Kosová Hora 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!