část obce Lipšice

Identifikace

ICZUJ: 540846
KODCOB: 102563
ID31: 8969
ID32: 102168
GPS: JTSK (Y, X): 751968, 1099583
S-42 (Y, X): 3456905.004, 5493599.810
UTM (Y, X): 456798.9791, 5491262.6150
Šířka/Délka: 49° 34' 20.6785895600", 14° 24' 8.9260019810"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Libčice
část obce Libčice
část obce Libšice
část obce Lipčice
část obce Lipčice
část obce Lipšice
část obce Lipšice
část obce Lipšice
část obce Lybšice

Nadřazená místa

obec Nechvalice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1866-1891), Nechvalice 14, matrika narozených
Matrika (1846-1883), Nechvalice 15, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!