část obce Ousuší

Identifikace

ICZUJ: 598461
KODCOB: 067172
ID31: 8892
ID32: 102155
GPS: JTSK (Y, X): 750385, 1085078
S-42 (Y, X): 3456608.612, 5508189.581
UTM (Y, X): 456502.7072, 5505846.4440
Šířka/Délka: 49° 42' 12.8095583300", 14° 23' 48.3494348700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUSUŠÍ viz Úsuší (Příbram)

Alternativní názvy

část obce Ausuší
část obce Ousuší
část obce Úsuší

Nadřazená místa

obec Kňovice

Podřazená místa

část obce Plichty (Úsuší)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1860-1886), Chlum 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1860-1901), Chlum 16, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!