část obce Zadní Sedlečko

Identifikace

ICZUJ: 530301
KODCOB: 198234
ID31: 6767
ID32: 102142
GPS: JTSK (Y, X): 729079, 1099012
S-42 (Y, X): 3479532.662, 5497111.241
UTM (Y, X): 479417.4230, 5494772.6170
Šířka/Délka: 49° 36' 18.6264499800", 14° 42' 54.4638037300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sedlečko
část obce Zadní Sedlečko

Nadřazená místa

obec Neustupov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1865-1933), Kosová Hora 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!