část obce Zahořany

Identifikace

ICZUJ: 549517
KODCOB: 189901
ID31: 10212
ID32: 10212
GPS: JTSK (Y, X): 764659, 1100707
S-42 (Y, X): 3444462.726, 5490851.890
UTM (Y, X): 444361.7683, 5488515.8130
Šířka/Délka: 49° 32' 48.0850590700", 14° 13' 51.0994057300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZAHOŘANY v r. 1869-1890 obec v okr. Milevsko, v r. 1900-1910 pod názvem Záhořany obec v okr. Milevsko, v r. 1921-1950 obec v okr. Milevsko, v r. 1961-1984 obec v okr. Písek, od 1.1.1985 část obce Kovářov v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Zahořany

Nadřazená místa

obec Kovářov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1685), 4906, matrika narozených
Matrika (1744-1771), 5096, matrika narozených
Matrika (1772-1784), 5097, matrika narozených
Matrika (1784-1816), 5098, matrika narozených
Matrika (1806-1823), 5099, matrika narozených
Matrika (1824-1842), 5100, matrika narozených
Matrika (1842-1862), 5101, matrika narozených
Matrika (1862-1872), 5102, matrika narozených
Matrika navazuje na matriky ze SOA Třeboň (přírůstek z r. 1982) (1866-1890), Klučenice 17, matrika narozených
Matrika (1866-1890), Klučenice 17, matrika narozených
Matrika (1872-1887), 5103, matrika narozených
Matrika (1887-1904), 5104, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1650-1685), 4906, matrika oddaných
Matrika (1744-1771), 5096, matrika oddaných
Matrika (1772-1784), 5097, matrika oddaných
Matrika (1784-1823), 5105, matrika oddaných
Matrika (1824-1862), 5106, matrika oddaných
Matrika (1862-1879), 5107, matrika oddaných
Matrika (1880-1921), 5108, matrika oddaných
Matrika (1744-1771), 5096, matrika zemřelých
Matrika (1772-1784), 5097, matrika zemřelých
Matrika (1784-1817), 5109, matrika zemřelých
Matrika (1816-1844), 5110, matrika zemřelých
Matrika (1845-1867), 5111, matrika zemřelých
Matrika (1867-1892), 5112, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1862), 5113, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1862-1912), 5114, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!