část obce Luh nebo Čepele

Identifikace

ICZUJ: 540129
KODCOB: 088609
ID31: 8816
ID32: 102018
GPS: JTSK (Y, X): 765255, 1087742
S-42 (Y, X): 3442203.175, 5503633.995
UTM (Y, X): 442103.1371, 5501292.7130
Šířka/Délka: 49° 39' 41.0087853800", 14° 11' 51.9271721100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Luh
část obce Luh nebo Čepele
část obce Luhy

Nadřazená místa

obec Dolní Hbity

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1778-1795), Kamýk nad Vltavou 5, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!