část obce Hořejší Kamenice

Identifikace

ICZUJ: 533068
KODCOB: 088935
ID31: 7355
ID32: 101784
GPS: JTSK (Y, X): 764764, 1013548
S-42 (Y, X): 3433146.144, 5577285.526
UTM (Y, X): 433049.7885, 5574914.2530
Šířka/Délka: 50° 19' 21.0839738700", 14° 3' 34.2065412100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Horní Kamenice
část obce Hořejší Kamenice

Nadřazená místa

obec Vraný

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1852-1909), Roztoky 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!