část obce Radíkovy

Identifikace

ICZUJ: 549452
KODCOB: 404616
ID31: 10176
ID32: 10176
GPS: JTSK (Y, X): 751500, 1103200
S-42 (Y, X): 3457834.595, 5490072.712
UTM (Y, X): 457728.1925, 5487736.9540
Šířka/Délka: 49° 32' 26.7560826600", 14° 24' 56.5534383200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADÍKOVY v r. 1869-1890 pod názvem Radikov osada obce Nosetín v okr. Sedlčany, v r. 1900-1910 pod názvem Radíkov osada obce Nosetín v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 osada obce Nosetín v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Nosetín v okr. Milevsko, od r. 1961 část obce Chyšky v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Radíkov
část obce Radikov / Radíkov
část obce Radíkovy

Nadřazená místa

obec Chyšky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1685), 4906, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1650-1685), 4906, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!